Kontakt

Małecki Pluta Dorywalski i Wspólnicy Sp. k.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

Tel. (48 22) 828 14 60
Fax. (48 22) 827 04 63
kancelaria@mpd.com.pl

NIP 526-00-21-450
REGON 015553546

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172032

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: administratorem Twoich danych osobowych jest Małecki Pluta Dorywalski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, e-mail: kancelaria@mpd.com.pl. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub skierowanym do nas e-mailu. Podstawą dla przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być współpracujący z nami adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i biegli rewidenci, jak również podmioty świadczące nam usługi IT. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi (po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego aby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Informujemy, że masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

MPD Adwokaci

MPD Adwokaci
kancelaria@mpd.com.pl
ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
(48 22) 828 14 60

MPD Adwokaci

ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

(48 22) 828 14 60