Robert Małecki

Robert Małecki

Robert Małecki

adwokat

rmalecki@mpd.com.pl

Robert Małecki jest adwokatem i wspólnikiem założycielem kancelarii Małecki Pluta Dorywalski i Wspólnicy.

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom i międzynarodowym inwestorom w Polsce w zakresie prawa spółek, handlowego i cywilnego, konkurencji, własności intelektualnej (prawo autorskie) i przemysłowej, ochrony danych oraz mediów.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i stał się członkiem Adwokatury Warszawskiej (1985). Odbył staż adwokacki organizowany przez Radę Adwokacką w Paryżu (1992) oraz odbył studia podyplomowe w dziedzinie prawa europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2003-2004).

W 1994 roku adw. Robert Małecki uczestniczył jako ekspert w parlamentarnej komisji do spraw projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Został wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (1995-2001), a w latach 1998-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2013-2014 członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (NRA). W latach 2011-2016 przedstawiciel UIA przy NRA. Od 2016 roku pełni funkcję Sekretarza UIA dla Regionu IX (Europa Centralna i Wschodnia).

Członek:

– Izby Adwokackiej w Warszawie;
– Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w Warszawie;
– Stowarzyszenia Wykładowców Centrum Międzynarodowych Studiów Prawniczych w Salzburgu (CILS);
– Union Internationale des Avocats (UIA).

Języki: angielski, francuski, rosyjski

MPD Adwokaci

MPD Adwokaci
kancelaria@mpd.com.pl
ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
(48 22) 828 14 60

MPD Adwokaci

ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

(48 22) 828 14 60