Krzysztof Dorywalski

Krzysztof Dorywalski

Krzysztof Dorywalski

adwokat

kdorywalski@mpd.com.pl

Adwokat Krzysztof Dorywalski jest wspólnikiem kancelarii od roku 2006.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 roku. Pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Jest adwokatem od 2002 roku.

Jego preferowane obszary praktyki zawodowej to prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań, prawo pracy, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska,  w tym prawo gospodarki odpadami.

Prowadzi postępowania cywilne zwłaszcza dotyczące sporów na tle wykonania zobowiązań oraz w sprawach z zakresu prawa pracy, a także postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne przede wszystkim w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska i gospodarki opadami. Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Prowadzi sprawy o rozwód oraz karne.

Języki: angielski, francuski i rosyjski

MPD Adwokaci

MPD Adwokaci
kancelaria@mpd.com.pl
ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
(48 22) 828 14 60

MPD Adwokaci

ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

(48 22) 828 14 60