Jan Wiegner

Jan Wiegner

Jan Wiegner

adwokat

jwiegner@mpd.com.pl

Adwokat Jan Wiegner od początku swojej pracy zawodowej związany jest z kancelarią. W kancelarii kieruje zespołem German Desk. Do grona wspólników dołączył w 2016 roku.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez blisko trzy lata był stypendystą na Wydziale Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu w Bonn.

Od 2015 do 2017 roku zajmował stanowisko dyrektora Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Swoją działalność zawodową koncentruje na prawie własności intelektualnej, w tym prawie autorskim, a także prawnych aspektach e-commerce i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji.

Jest zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Języki: niemiecki i angielski

MPD Adwokaci

MPD Adwokaci
kancelaria@mpd.com.pl
ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
(48 22) 828 14 60

MPD Adwokaci

ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

(48 22) 828 14 60