Dariusz Pluta

Dariusz Pluta

Dariusz Pluta

adwokat

dpluta@mpd.com.pl

Dariusz Pluta jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzącym praktykę adwokacką od 1996 roku. Głównymi dziedzinami jego zainteresowania i specjalizacji są zagadnienia związane z obrotem i uregulowaniem praw do nieruchomości, sprawy z zakresu prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego i prawa spadkowego.

Dariusz Pluta ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie postępowań sądowych, reprezentując klientów kancelarii przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i karnymi. Jest autorem publikacji dotyczących różnorodnych aspektów ustanawiania i regulowania praw do nieruchomości. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1989 rok).  W latach 1989-1991 był Sekretarzem Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych Senatu RP oraz Sekretarzem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich Senatu RP, odbywając międzynarodowe staże m.in. w Kancelarii Izby Gmin i Lordów Zjednoczonego Królestwa oraz Kancelarii Senatu Republiki Francuskiej. W 1991 roku był ekspertem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich Senatu RP i autorem projektu zmian w regulaminie Senatu RP.

W 2000 roku był ekspertem Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach ustawodawczych Komisji Sejmowych dotyczących ustawy „Prawo o działalności gospodarczej”.  Wykładowca w zakresie prawa autorskiego i prasowego w ramach szkoleń prowadzonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Adwokat Dariusz Pluta został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa.

MPD Adwokaci

MPD Adwokaci
kancelaria@mpd.com.pl
ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
(48 22) 828 14 60

MPD Adwokaci

ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

(48 22) 828 14 60