Publications

Foreign investment in Poland

Publication by Juris Publishing Poland chapter 2011

Debt collection in Poland

Adw. Robert Małecki 2011

International Protection of Foreign Investment 2nd edition

International Protection of Foreign Investment 2nd edition

Juris Publishing 2012

International Liability of Corporate Directiors

International Liability of Corporate Directors, 2nd edition’ wydawnictwo JURIS grudzień 2011

Autor: Christian Campbell, Wydawca: Dennis Campbell, rozdział dotyczący Polski – Joanna Karniol

Publications E-Commerce

“Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through – e-Commerce; contributing editor: Robert Bond, Speechly Bircham LLP. For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com

Intelectual Property Antitrust – Poland chapters adw. Robert Małecki et adw. Jan Wiegner

Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through – e-Commerce, (consulting editor Robert Bond, Speechly Bircham LLP). For further information please visitwww.GettingTheDealThrough.com

Media

Jaką wierzytelność zgłaszać ma inwestor wobec upadłego wykonawcy

artykuł adw. Krzysztofa Dorywalskiego w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 28.01.2011

Hipoteka deweloperska z mocą wsteczną

artykuł adw. Dariusza Pluty w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 29.12.2010

Nie takie ACTA groźne, jak je malują

artykuł adw. Roberta Małeckiego w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 30.01.2012

Czy „siódme” działa w sieci?

artykuł adw. Roberta Małeckiego w „Tygodniku Powszechnym” z dnia 4.03.2012

Zniesławiających tekstów nie trzeba usuwać z internetowego archiwum

wypowiedź adw. Dariusza Pluty do artykułu z dnia 17.07.2013 zamieszczonego na portalu internetowym www.press.pl

Dziurawe przepisy? Zakaz wykonywania zawodu za gwałt, ale nie za morderstwo

wypowiedź adw. Dariusza Pluty do artykułu z dnia 28.06.2013 zamieszczonego na portalu internetowym www.tvn24.pl

„Afera mięsna”

publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej 04.02.2010

Dariusz Pluta o autoryzacji 05.01.2017

publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej 04.02.2010

Conférences

MPD Adwokaci

MPD Adwokaci
kancelaria@mpd.com.pl
ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
(48 22) 828 14 60

MPD Adwokaci

ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

(48 22) 828 14 60