Contact

 

Małecki Pluta Dorywalski i Wspólnicy Sp. k.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

Tel. (48 22) 828 14 60
Fax. (48 22) 827 04 63
kancelaria@mpd.com.pl

NIP 526-00-21-450
REGON 015553546

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172032

 

MPD Adwokaci

MPD Adwokaci
kancelaria@mpd.com.pl
ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
(48 22) 828 14 60

MPD Adwokaci

ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

(48 22) 828 14 60