Wskutek wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 16/09/2016 (V Kc 694/16) został utrzymany w mocy wyrok uniewinniający pracownika dużego przedsiębiorstwa- producenta materiałów budowlanych, który jako kierownik działu kontroli jakości został oskarżony, że doprowadził do oznakowania etykietą CE zgodności wyrobu budowlanego z europejską oceną techniczną i wprowadzenia do obrotu partii wyrobu budowlanego niespełniającej wymogów określonych w ustawie o wyrobach budowlanych (tj. o czyn z art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych). Obrońcą oskarżonego w tej sprawie był wspólnik naszej kancelarii, adw. Robert Małecki. Wyroki zapadłe w tej sprawie mogą mieć istotne znaczenie dla praktyki orzeczniczej w tego rodzaju sprawach w zakresie oceny zawinienia producenta na stanowisku szefa działu kontroli jakości i wykładni przepisy art. 34 ustawy o wyrobach budowlanych.

MPD Adwokaci

MPD Adwokaci
kancelaria@mpd.com.pl
ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
(48 22) 828 14 60

MPD Adwokaci

ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

(48 22) 828 14 60